DOŁĄCZ DO NAS

DOŁĄCZ DO NAS
by
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Regulamin promocji “DOŁĄCZ DO NAS”

 

 

   1. Promocja trwa w okresie od dnia 1.03.2019 r. do odwołania.

  1. Organizatorem promocji jest firma NysaNet Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzychowie, przy ul. Wiejskiej 28A,48- 300, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577213, NIP 7532438321.

  2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji, w szczególności do skrócenia czasu jej trwania, jeżeli nie będzie miał możliwości świadczenia Usług objętych Promocją lub gdy liczba Uczestników przekroczy możliwości Operatora.

  3. Promocja jest skierowana do klientów, którzy posiadają umowę z innym operatorem( dotyczy wyłącznie umów za Internet ),są wobec niej zobowiązani i nie zalegają z wcześniejszymi opłatami. Jednocześnie umowa ta jest dowodem dla NysaNet Sp. z o.o. na możliwość udzielenia takiej Promocji.

  4. Promocja określa czas do trzech miesięcy przed zakończeniem ww. umowy świadczenia usług dostępu do Internetu po 1zł miesięcznie.

  5. Po skorzystaniu z ulg przydzielonych daną Promocją Umowa zostanie automatycznie przedłużona o okres trwania Promocji.

  6. Po okresie promocyjnym obowiązywać będą opłaty abonamentu zgodne z Cennikiem Świadczenie Usług (zgodne z wariantem wybranym przez Klienta).

  7. Promocja nie dotyczy Umowy zawartej na czas nieokreślony.

  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług dostępu do sieci Internet NysaNet sp. z o.o. obowiązującego u Operatora. Każdy Klient podpisujący Umowę Abonencką na zasadach Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje warunki w nim zawarte.

POBIERZ W PDF
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.